Protecția datelor personale

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

CRÎNGUȘ TUDOR-SORIN P.F.A., înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. F40/1002/20015, CUI 34185698, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în baza notificării nr. 2447 adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Baza legală o constituie Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Ce facem cu informațiile dumneavoastră?
Datele personale introduse voluntar de dumneavoastră în cadrul comenzilor online, le prelucrăm pentru derularea comenzilor, în scopuri publicitare și de marketing proprii.
De asemenea, datele de contact pe care ni le oferiți ne permit ca pe viitor să vă ținem la curent cu activitatea noastră. Daca nu sunteți de acord cu aceasta, vă rugăm să ne scrieți la adresa menționată mai jos.

Datele dumneavoastră nu sunt vândute terților.

Când sunt prelucrate datele personale?
În măsura în care, în cadrul ofertei noastre online este cerută introducerea unor date personale sau de afaceri (de exemplu: adrese de e-mail, nume, prenume, domiciliu, sediu etc.), aceste date sunt introduse explicit și voluntar de către utilizator. Datele personale transmise astfel vor fi folosite de noi doar în scopul pentru care ne-au fost transmise. În cadrul prelucrării comenzilor dumneavoastră şi a folosirii de către dumneavoastră a serviciilor noastre acordăm parţial comenzi unor subprestatori, cărora le furnizăm doar datele necesare pentru executarea comenzii. Subprestatorii noștri folosesc aceste date exclusiv în scopul executării comenzii dumneavoastră.

Ce posibilităţi aveţi de a acţiona împotriva salvării datelor?
Aveţi dreptul de a primi, în urma unei solicitări, informaţii gratuite despre datele dumneavoastră personale salvate. Conform legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul de intervenţie asupra datelor (respectiv, aveţi dreptul de a corecta, de a bloca şi de a şterge aceste date personale) şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale, de exemplu în scopuri publicitare. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să vă adresaţi în scris sau prin e-mail responsabilului pentru protecţia datelor menţionat mai jos. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei, precum şi Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în caz de reclamaţii.

Newsletter/Concursuri
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, CRÎNGUȘ TUDOR-SORIN P.F.A. are obligaţia de a administra în siguranţă şi doar pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizaţi. Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing şi publicitate pentru produse proprii.
Datele furnizate ne sunt necesare pentru transmiterea materialelor informative sau pentru identificarea dumneavoastră, în cazul în care participați la concursuri. Informaţiile înregistrate sunt comunicate numai persoanelor împuternicite de către CRÎNGUȘ TUDOR-SORIN P.F.A., cărora le furnizam datele necesare doar pentru a le prelucra în numele nostru şi doar în scopul indicat.
Datele dumneavoastrǎ cu caracter personal nu vor fi comunicate terților.

Întrebări suplimentare?
Dacă aveţi întrebări suplimentare în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă rugăm să ne scrieți la adresa:
contact @ magicmint . ro